Proiect Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului

Asociatia pentru dezvoltarea economiei sociale FORTUNATIS a semnat la data de 16.02.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS 115001, avand un buget total de 19.165.416,60 lei, din care 16.003.679,19 lei din FSE – POCU 2014-2020.

Proiectul va fi implementat de Asociatia pentru dezvoltarea economiei sociale FORTUNATIS, in parteneriat cu Primaria Orasulul Miercurea Sibiului, Liceul Tehnologic “Ilie Macelariu” Miercurea Sibiului, SC Global Commercium Development SRL, SC Acquisition Career Management SRL, in perioada 19.02.2018 – 18.02.2021 avand ca obiectiv principal reducerea numarului de persoane aflate in situatii de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata cu populatie de etnie roma localizata in UAT Miercurea Sibiului, prin implementarea de masuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din UAT Miercurea Sibiului, din care: 400 adulti (ex. someri, inactivi, persoane cu un nivel scazut de educatie etc), din care min 27% persoane de etnie roma – 108 adulti romi; 300 de copii (6-18 ani) care traiesc in comunitatea marginalizata vizata, din care min 27% persoane de etnie roma – 81 copii romi; 100 de varstnici / batrani (peste 64 ani), persoane care nu beneficiaza ajutorul altor persoane, din care min 27% persoane de etnie roma – 27 batrani.

Astfel, pentru realizarea obiectivului propus, sunt prevazute a fi dezvoltate in cadrul proiectului un set de 17 servicii – masuri integrate – la nivelul comunitati marginalizate, care vizeaza urmatoarele domenii: educatie, formare profesionala pentru adulti, ocupare, antreprenoriat, medical, socio-medical, social, imbunatatirea conditiilor de locuit, s.a.

Fiecare dintre cele 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata incluse in grupul tinta al proiectului vor beneficia de cel putin 2 servicii – masuri integrate – din setul de servicii dezvoltat in proiect.

Principalele rezultate ale proiectului se cuantifica astfel: 800 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii medicale; 600 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii sociale; 100 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii socio-medicale; 300 de copii din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii de educatie; 400 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii de ocupare; 10 persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de asistenta juridica pentru reglementare acte proprietate; 50 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit.

Tot in cadrul proiectului se va reabilita cladirea fostului CAP din localitatea Apoldu de Sus si se va transforma intr-un centru multifunctional de asistenta integrata – CMAI, in cadrul caruia vor fi furnizate servicii pentru persoanele din comunitate, atat pe durata proiectului, cat si dupa finalizarea implementarii proiectului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Detalii si informatii suplimentare: Ciociu Maria – Manager Proiect, Telefon: 0747 085 790, E-mail: ciociumaria@yahoo.ca.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.