Comunicat demararare proiect: Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase, cod SMIS 108129

Institutul National de Boli Infectioase Prof.Dr. Matei Bals, in calitate de beneficiar al contractului de finantare, anunta lansarea proiectului Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase, cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat in parteneriat cu Asociatia PartNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabila si se va derula pe o perioada de 36 de luni, in intervalul 11.12.2017 -10.12.2020.

Obiectivul general al proiectului este intarirea capacitatii sistemului national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare, prin promovarea unor programe educationale corelate cu standardele internationale de calitate si nevoile specifice in domeniu si instruirea a 940 de specialisti implicati in furnizarea de servicii de sanatate prioritare.

Grupul tinta va fi format din 940 de persoane, personal din institutii publice implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate inclusiv personalul implicat in actiunile prioritare de sanatate si medici de familie implicati in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate, aflati in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate.

Principalele rezultate preconizate in cadrul proiectului sunt: 72 de serii de cursuri EMC cu tematici relevante si de actualitate pentru managementul bolilor transmisibile prioritare; 6 stagii clinice in domeniul diagnosticului molecular in contextul bolilor infectioase prioritare; 12 scoli de vara in domeniul diagnosticului si tratamentului bolilor infectioase; 2 Standarde Ocupationale pentru Educatie si Formare Profesionala dezvoltate/ revizuite si validate; 2 cursuri pilot organizate pentru pretestarea Standardelor Ocupationale dezvoltate in proiect; 1 ghid de bune practici in domeniul bolilor infectioase; 22 de conferinte nationale privind preventia, profilaxia, diagnosticul, managementul si alte provocari in tratamentul bolilor infectioase prioritare.

Valoarea totala a proiectului este de 12.385.993,88 lei, din care 10.458.155,88 lei contributia Uniunii Europene si 1.785.849,64 lei contributie din bugetul national.

 Pentru detalii suplimentare, va rugam contactati: Manager de proiect – ANCA STREINU-CERCEL, Tel: 0743.087.704,  e-mail: mateibalsproiecte@yahoo.com

 Proiect co-finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.