Ministerul agriculturii acorda ajutor pentru cumparare de tancuri pentru racirea laptelui

MINISTERUL_AGRICULTURII_LOGO[1]Guvernul a adoptat miercuri Hotararea privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui. De acest ajutor urmeaza sa beneficieze producatori agricoli, crescatori de animale care detin pana la 5 capete de vaci de lapte si sunt organizati in acest scop intr-o singura forma asociativa constituita la nicelul comunei. Potrivit Hotararii de Guvern privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire lapte, acest ajutor poate fi obtinut daca beneficiarii depun cereri la primariile comunelor pe a caror raza sunt inregistrate sediile sociale ale acestora. Cererile de sprijin financiar se depun in perioada 20 noiembrie 2013 – 3 martie 2014.

Cererile trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente: centralizator cu membrii formei asociative, care sa ateste numarul de vaci de lapte pe fiecare membru; copia cartii de identitate a reprezentantului legal al formei asociative; document care atesta inscrierea vacilor de lapte in Registrul National al Exploatatiilor; copia actului de constituire a formei asociative, din care sa reiasa scopul constituirii acesteia, respectiv achizitionarea tancului de racire a laptelui ; documente emise de primarie din care reiese punerea la dispozitie de catre acesta a suprafetei aferenta instalarii tancului; hotararea adunarii generale a prin care se aproba achizitionarea tancului; document al formei asociative referitor la la identificarea codului bancar al acesteia. Aceste documente trebuie prezentate la Centrul Judetean al APIA Salaj, in copie si original. Suma maxi-ma care se acorda pentru ajutorul de minimis este de 7500 de euro/ beneficiar/ pe trei ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.